THIẾT KẾ CẢI TẠO PHONG THUỶ NHÀ PHỐ.

Hôm rồi đi Thủ Đức Xem Phong Thuỷ cho khách hàng để thiết kế cải tạo lại sao cho cuộc sống tốt hơn.

 

 

HƯỚNG NHÌN TỪ ĐƯỜNG CHÍNH VÀO.

HƯỚNG NHÌN TỪ ĐƯỜNG CHÍNH VÀO.

 

ĐƯỜNG DẪN VÀO NHÀ

ĐƯỜNG DẪN VÀO NHÀ

 

BÊN TRÁI NHÀ

BÊN TRÁI NHÀ

 

 

HẺM DẪN VÀO NHÀ

HẺM DẪN VÀO NHÀ

 

HẺM DẪN VÀO NHÀ

HẺM DẪN VÀO NHÀ

 

NHÌN TỪ TRONG NHÀ NHÌN RA

NHÌN TỪ TRONG NHÀ NHÌN RA

 

GÓC NHÌN TỪ TRƯỚC RA NHÀ SAU.

GÓC NHÌN TỪ TRƯỚC RA NHÀ SAU.

 

TOILET SAU NHÀ

TOILET SAU NHÀ

 

GÓC NHÌN RA PHÍA SAU NHÀ

GÓC NHÌN RA PHÍA SAU NHÀ