Articles Posted in the " khảo sát " Category

  • ĐI KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG ĐỂ THIẾT KẾ NHÀ

    ĐI KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG ĐỂ THIẾT KẾ NHÀ

    Ngày hôm qua (31/07/2012), Mình qua nhà khách hàng ở đường Bùi Minh Trực, phường 5, Quận 8 khảo sát hiện trạng. Nhà của anh, chị rất nóng, không khí không lưu thông được và nhà cũng đang bị vướn về phong thủy. Qua sự trao đổi giữa Anh và mình thì mình hiểu thêm […]